ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Име и описание Наличен език Дата
Задача O1.A1. Резултати от обучението английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2021/10/04

Определяне на учебните цели и резултатите от обучението в учебната програма.

Задача O1.A2. Методи на преподаване английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2021/10/04

Определяне на най-подходящите методи на преподаване и системата/процеса на оценяване за обучение на възрастни по BIM и EPD.

Задача O1.A3. Учебна програма на курса английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2021/10/04

Учебна програма на курса BIMEPD, базирана на технологиите BIM и екологичните предизвикателства за обучение на възрастни.

Задача O1.A4 Интерактивен наръчник английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2022/04/04

Интерактивен наръчник, адаптиран за обучение на възрастни, за BIM технологиите и екологичните предизвикателства.

Задача O1.A5 Доклад от срещата в София (България) английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2022/05/02

Доклад за резултатите от Първия международен семинар в София (България).

Задача O3.A1 Създаване на ОЕР английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2022/05/02

ИТ производство на отворени образователни ресурси.

Задача O3.A2 Изпълнение на пилотен курс английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2022/12/27

Пилотно прилагане на курса BIMEPD: тест на средата и технически подобрения.

Задача O3.A3 Доклад от срещата в Мурсия (Испания) английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2022/12/27

Доклад за резултатите от заключителния международен семинар в Мурсия (Испания).

Модул 1. Концепции на BIM английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2022/12/27

Основни понятия и технология BIM (Building Information Modelling), приложена към анализа на жизнения цикъл (LCA).

Модул 2. Регулация на BIM и LCA английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2022/12/27

Регулация на BIM и LCA.

Модул 3. Тълкуване на базите данни EPD английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2022/12/27

Търсене и тълкуване на бази данни на EPD.

Модул 4. BIM при LOD600 английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2022/12/27

Моделиране на BIM обекти на ниво на развитие 600 (LOD600) за интегриране на данни за въздействието върху околната среда.

Модул 5. Моделиране въз основа на LCA английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2022/12/27

Моделиране на устойчиви сгради (ново строителство и реконструкция) въз основа на оценка на жизнения цикъл.

Модул 6. Екологична документация английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2022/12/27

Екологично управление и документиране на BIM проект.

Модул 7. BIM проект с ниско въздействие върху околната среда английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2022/12/27

Започване и разработване на проект с помощта на технологията BIM чрез стратегия за намаляване на въздействието върху околната среда.

Модул 8. Въздействие върху околната среда с LOD600 английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2022/12/27

Методологии за изчисляване на въздействието върху околната среда от BIM обекти с ниво на развитие LOD600.

Модул 9. Други технологии за изчисляване на околната среда английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2022/12/27

Други методологии за изчисляване на въздействието върху околната среда от отворени BIM формати.

Модул 10. Строителният мениджър английско знамебългарското знамефренско знамегръцко знамеполско знамеИспанско знаме 2022/12/27

Ръководителят на строителството: Мениджър по околната среда.