OER

В тази платформа със свободен достъп можете да получите достъп до цялата информация, събрана по време на проекта и след приключването му. Платформата предоставя повече информация за самообучение в областта на образованието.
Код на проекта 2020-1-ES01-KA204-083128
EU flag-Erasmus+

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.