ПРАВИЛА

Име и описание Наличен език Дата
Френски разпоредби за BIM Флаг на Испания Флаг на Обединеното кралство 2021/02/16

Френски разпоредби относно информационното моделиране на сгради (BIM)

Полски разпоредби за BIM Флаг на Испания Флаг на Обединеното кралство 2021/02/16

Полски разпоредби относно информационното моделиране на сгради (BIM)

Испански разпоредби за BIM Флаг на Испания Флаг на Обединеното кралство 2021/02/16

Испански разпоредби относно информационното моделиране на сгради (BIM)

Български разпоредби за околната среда Флаг на Испания Флаг на Обединеното кралство 2021/02/16

Български разпоредби относно околната среда в строителството

Френски разпоредби за околната среда Флаг на Испания Флаг на Обединеното кралство 2021/02/16

Френски разпоредби относно околната среда в строителството

Полски разпоредби за околната среда Флаг на Испания Флаг на Обединеното кралство 2021/02/16

Полски разпоредби относно околната среда в строителството

Испански разпоредби за околната среда Флаг на Испания Флаг на Обединеното кралство 2021/02/16

Испански разпоредби относно околната среда в строителството