HOME

DOSTOSOWANY PROGRAM SZKOLENIA DLA SENIORÓW W ZAKRESIE METODOLOGII BIM NA RZECZ INTEGRACJI EPD W STRATEGIACH ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA

PROJEKT BIMEPD

Informacje o projekcie można również znaleźć na stronach internetowych partnerów

PROJEKT

PROJEKT

Sektor budowlany jest sektorem w ciągłej aktualizacji ze względu na integrację nowych technologii przy projektowaniu projektów oraz uwzględnienie aspektów środowiskowych materiałów budowlanych. Ta nieustanna i szybka modernizacja systemu pracy wymaga stałego i ciągłego szkolenia specjalistów w tym sektorze, z których większość ma karierę zawodową o ponad 20-letnim stażu. W Europie jest 600 tys. architektów, z czego 64% ma ponad 40 lat.

W ostatnich latach nastąpił duży spadek liczby architektów pracujących samodzielnie, na rzecz wzrostu pracy w przedsiębiorstwach i firmach. W ostatniej dekadzie odsetek architektów praktykujących indywidualnie spadł nawet o 50%. Te tendencje sugerują, że architekci wracają do płatnego zatrudnienia w praktyce, zamiast swobodnego wykonywania zawodu, zakładając, że będą musieli dostosować się do systemów projektowania ustanowionych w firmach, znacznie bardziej podatnych na modernizację i integrację innowacyjnych metodologii, komplikując włączenie specjalistów z dużym doświadczeniem, których wykształcenie nie pasuje do obecnych narzędzi projektowania.

Profil środowiskowy jest coraz ważniejszym kryterium zamówień publicznych i prywatnych oraz wyboru dokonywanego przez konsumentów. Firmy i specjaliści dysponują różnymi mechanizmami akredytacji i komunikowania doskonałości środowiskowej swoich produktów i usług, w tym środowiskowymi deklaracjami produktu (EPD). Te EPD zapewniają wiarygodny, istotny, przejrzysty, porównywalny i weryfikowalny profil środowiskowy, który pozwala wyróżnić produkt przyjazny dla środowiska, oparty na LCA zgodnie z międzynarodowymi standardami i skwantyfikowanymi danymi środowiskowymi.

CELE

Projekt BIMEPD jest w swojej naturze produkcją i rozwojem materiałów multimedialnych opartych na BIM i uwzględniających wyzwania związane z LCA i EPD materiałów budowlanych, do wykorzystania jako materiał szkoleniowy zarówno dla edukacji dorosłych dla profesjonalistów w sektorze architektury, w celu spełnienia szeregu głównych celów.

PROMOTOR

PARTNERZY

RAPORTY

TUTAJ ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE DOKUMENTY I RAPORTY DOTYCZĄCE PROJEKTU BIMEPD

O1. USTALENIE WSPÓLNYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DOSTOSOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH, DOTYCZĄCYCH TECHNOLOGII BIM I DEKLARACJI PRODUKTU ŚRODOWISKOWEGO (EPD)

O1/A1. Określenie celów kształcenia i efektów kształcenia w programie nauczania.

O1/A2. Określenie najwłaściwszych metod nauczania oraz systemu/procesu oceny dla uczenia się dorosłych w zakresie BIM i EPD.

O1/A3. Program kursu BIMEPD oparty na technologiach BIM i wyzwaniach ekologicznych dla kształcenia dorosłych.

O1/A4. Interaktywny podręcznik dostosowany do uczenia się dorosłych na temat technologii BIM i wyzwań ekologicznych.

O1/A5. Sprawozdanie z wyników I Międzynarodowego Seminarium w Sofii (Bułgaria).

O3. OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE BIMEPD (OER)

O3/A1. Informatyczne wytwarzanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

O3/A2. Pilotażowe wdrożenie kursu BIMEPD: test środowiska i ulepszenia techniczne.

O3/A3. Sprawozdanie z wyników końcowego seminarium międzynarodowego w Murcji (Hiszpania).

Kod projektu 2020-1-ES01-KA204-083128
EU flag-Erasmus+

Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.