OER

W tej ogólnodostępnej platformie można uzyskać dostęp do wszystkich informacji zebranych w trakcie i po zakończeniu projektu. Platforma dostarcza więcej informacji dla samouków edukacyjnych.
Kod projektu 2020-1-ES01-KA204-083128
EU flag-Erasmus+

Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.