ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Όνομα και περιγραφή Διαθέσιμη γλώσσα Ημερομηνία
Γαλλικοί κανονισμοί BIM Σημαία της Ισπανίας Σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου 2021/02/16

Γαλλικοί κανονισμοί σχετικά με τη μοντελοποίηση κτιριακών πληροφοριών (BIM)

Πολωνικοί κανονισμοί BIM Σημαία της Ισπανίας Σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου 2021/02/16

Πολωνικοί κανονισμοί σχετικά με τη μοντελοποίηση κτιριακών πληροφοριών (BIM)

Ισπανικοί κανονισμοί BIM Σημαία της Ισπανίας Σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου 2021/02/16

Ισπανικοί κανονισμοί σχετικά με τη μοντελοποίηση κτιριακών πληροφοριών (BIM)

Βουλγαρικοί περιβαλλοντικοί κανονισμοί Σημαία της Ισπανίας Σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου 2021/02/16

Βουλγαρικοί κανονισμοί σχετικά με το περιβάλλον στις κατασκευές

Γαλλικοί περιβαλλοντικοί κανονισμοί Σημαία της Ισπανίας Σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου 2021/02/16

Γαλλικοί κανονισμοί σχετικά με το περιβάλλον στις κατασκευές

Πολωνικοί περιβαλλοντικοί κανονισμοί Σημαία της Ισπανίας Σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου 2021/02/16

Πολωνικοί κανονισμοί σχετικά με το περιβάλλον στις κατασκευές

Ισπανικοί περιβαλλοντικοί κανονισμοί Σημαία της Ισπανίας Σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου 2021/02/16

Ισπανικοί κανονισμοί σχετικά με το περιβάλλον στις κατασκευές