ΔΙΑΔΟΣΗ

Όνομα και περιγραφή Διαθέσιμη γλώσσα Ημερομηνία
Παρουσίαση του έργου στο πρώτο σεμινάριο στη Σόφια (Βουλγαρία) Σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου 2022/03/17
Παρουσίαση του έργου στο δεύτερο σεμινάριο στη Μούρθια (Ισπανία) ισπανική σημαία 2022/10/19
Παρουσίαση των κύριων στόχων και προϊόντων του έργου στο δεύτερο σεμινάριο στη Μούρθια (Ισπανία) Σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου 2022/10/19
Παρουσίαση του RE2020 και της ΑΚΖ στο δεύτερο σεμινάριο στη Μούρθια (Ισπανία) Σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου 2022/10/19