Podręczniki

Wersja francuska
1. Koncepcje bazowe i technologie BIM (Building Information Modeling) zastosowane w analizie cyklu życia (ACV)
2. Réglementation BIM et LCA
3. Poszukiwanie i interpretacja baz danych EPD
4. Modélisation d'objets BIM avec le level de développement 600 (LOD600) pour l'intégration des données d'impact environnemental
5. Modélisation de bâtiments durables (construction neuve et rénovation) basée sur l'analyse du cycle de vie
6. Zarządzanie środowiskiem i dokumentacja projektu BIM
7. Inicjacja i opracowanie projektu w technologii BIM z uwzględnieniem strategii ograniczania wpływu na środowisko.
8. Méthodologies de calcul de l'impact environnemental des objets BIM avec le level de développement LOD600
9. Inne metody obliczania wpływu na środowisko w oparciu o istniejące formaty BIM
10. Le directeur de la construction : responsable environnement BIM