Podręczniki

Wersja bułgarska
1. W związku z tym, że BIM (Building Information Modeling) jest bardzo skomplikowany, można w nim znaleźć informacje o tym, jak wygląda proces projektowania, a także o tym, jak wygląda proces projektowania (LCA).
2. BIM i LCA регулиране
3. Търсене и тълкуване на бази данни за EPD
4. Моделиране на BIM обекти с ниво на разработка 600 (LOD600) за интегриране на данни за въздействието върху околната среда
5. Моделиране на устойчиви сгради (ново строителство и обновяване) въз основа на анализ на жизнения цикъл
6. Управление на околната среда и документиране на BIM проект.
7. Иницииране и разработване на проект с BIM технология чрез стратегия за намаляване на въздействието върху околната среда
8. Методики за изчисляване на въздействието върху околната среда от BIM обекти с ниво на разработка LOD600
9. Други методологии за изчисляване на въздействието върху околната среда от отворени BIM формати
10. Строителният мениджър: Kierownik ds. środowiska BIM