Podręczniki

Wersja angielska

1. Podstawowe pojęcia i technologia BIM (Building Information Modeling) zastosowana w analizie cyklu życia (LCA).
2. Regulacje prawne dotyczące BIM i LCA.
3. Wyszukiwanie i interpretacja baz danych EPD.
4. Modelowanie obiektów BIM o poziomie rozwoju 600 (LOD600) w celu integracji danych o oddziaływaniu na środowisko.