Handbooks

Polish version
1. Podstawowe pojęcia i technologia BIM (Building Information Modeling) zastosowana w analizie cyklu życia (LCA)
2. Regulacje BIM i LCA
3. Wyszukiwanie i interpretacja baz danych EPD
4. Modelowanie obiektów BIM z poziomem rozwoju 600 (LOD600) w celu integracji danych o wpływie na środowisko
5. Modelowanie zrównoważonych budynków (nowe budownictwo i renowacja) w oparciu o analizę cyklu życia
6. Zarządzanie środowiskowe i dokumentacja projektu BIM
7. Zainicjowanie i rozwój projektu z technologią BIM poprzez strategię redukcji wpływu na środowisko
8. Metodologie obliczania wpływu BIM na środowisko z obiektów BIM z poziomem rozwoju LOD600
9. Inne metodologie obliczania wpływu na środowisko z otwartych formatów BIM
10. Kierownik budowy: BIM Environmental Manager