Manuels

Version polonaise
1. Technologie de modélisation des données du bâtiment (BIM) et analyse de l'impact sur l'environnement (ACV)
2. Réglementation BIM et ACV
3. Wyszukiwanie i interpretacja baz danych EPD
4. Modelowanie obiektów BIM z poziomem rozwoju 600 (LOD600) w celu integracji danych o wpływie na środowisko
5. Modelowanie zrównoważonych budynków (nowe budownictwo i renowacja) w oparciu o analizę cyklu życia
6. Zarządzanie środowiskowe i dokumentacja projektu BIM
7. Zainicjowanie i rozwój projektu z technologią BIM poprzez strategię redukcji wpływu na środowisko
8. Méthodologie d'application de la méthode BIM à l'échelle de l'entreprise et à l'échelle de l'objet BIM dans le cadre de la méthode LOD600
9. Inne metodologie obliczania wpływu na środowisko z otwartych formatów BIM
10. Kierownik budowy : BIM Environmental Manager